قطعنامه دهمین کنگره تغذیه ایران

برای تحقق هدفهای متعالی بالا استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت زیر پیشنهاد می‌شود:

در دراز مدت

 • پژوهشی:
 1. ایجاد چتر پژوهشی با یک صندوق اعتباری مستقل، متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 2. تدوین سیاستهای پژوهشی براساس شواهد و مدارک (‌Evidence-based)
 • آموزشی:
 1. بازنگری و اصلاح ادواری برنامه های آموزشی مقاطع مختلف دانشگاهی متناسب با تعییرات اقتصادی - اجتماعی، توسعه و . . .  

در میان مدت

 • پژوهشی:
 1. روشن کردن تخصص‌هاو علائق پژوهشی پژوهشگران و استادان
 2. ایجاد قطب های پژوهشی در حیطه‌های مختلف تغذیه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 3. ایجاد و گسترش آزمایشگاههای جمعیتی
 4. حمایت و رونق بخشیدن پژوهشهای بین رشته‌ای
 5. افزایش بودجه پژوهشی از منابع دولتی و توجه به راههای Fund raising برای پژوهشگران حوزه تغذیه
 6.  تدوین سیاستها و چشم انداز روشن برای پژوهشگران جوان

 

 • آموزشی:
 1. تدوین اهداف و استراتژی های آموزش تغذیه در سطوح ابتدایی تا متوسطه و بازنگری کتب درسی با توجه به این اهداف
 • مدیریت تحول:
 1. روشن کردن جایگاه تغذیه و غذا در نقشه جامع علمی کشور
 2. با توجه به اهمیت معرفی فرهنگ غذایی کشور، گردآوری و به ثبت رساندن غذاهای سنتی کشور در فهرست میراث فرهنگی سازمان یونسکو پیشنهاد می‌شود
 3. اجباری کردن تقویت (‌Restoration‌) غلات و گسترش غنی سازی مواد خوراکی متناسب با نیازهای جامعه
 4. تبیین و برقراری نظام مراقبت‌های تغذیه‌ای در حوزه پیشگیری و د رمان در کشور به منظور احقاق حقوق و روشن کردن کدهای حرفه‌ای

در کوتاه مدت

 • پژوهشی:
 1. تشویق استادان و دانشجویان نخبه و فعال از طریق اعطای فرصت های مطالعاتی، دادن وام های کم بهره، بن خرید کتاب و . . .
 • آموزشی:
 1. گسترش ترویج تغذیه سالم از طریق رسانه ملی، با همکاری جامعه علمی تغذیه کشور
 2. تسریع در تصویب و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته‌های تخصصی تغذیه
 • مدیریت تحول:
 1.  ابقای ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه کشور در برنامه پنجم و پیگیپری اجرایی شدن مفاد آن در زمینه امنیت غذا و تغذیه
 2. پیگیری تأسیس مجدد و تقویت ساختار دفتر بهبود تغذیه در ساختار وزارت بهداشت
 3. اجباری کردن طرح نیروی انسانی برای کارشناسان تغذیه
 4. تعیین ردیف مشخص برای متخصصان تغذیه درسازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، بویژه دفاتر سلامت آموزش و پرورش، مهدهای کودک، تربیت بدنی و بهزیستی
 5. استفاده از نتایج پژوهش‌های مرتبط با غذا و تغذیه در برنامه ریزی و مداخلات تغذیه‌ای با جلب حمایت سیاست گذاران غذا و تغذیه

¤ منبع خبر :

http://www.ata-nut.com

/ 2 نظر / 35 بازدید
سحر

اگه دوست داشتی بیا با هم بنویسیم.

بيتا

به امید بهترین بهترین ها ... همیشه پیروز و جاودان باشید[گل]