آشنایی با انجمن نواندیشان تغذیه ایران

اهداف تشکیل این انجمن عبارتند از:

 

·    تلاش و اهتمام در جهت حمایت و دفاع از حضور کارشناسان و متخصصان تغذیه در تیم های درمانی و مراجع تصمیم گیری در امر توسعه،اصلاح، بهبود و آموزش فرهنگ تغذیه ی صحیح

 

·        ایجاد همکاری های هماهنگی بین کارشناسان و متخصصین تغذیه با پزشکان و متخصصین در جهت تشکیل تیم های درمانی مشترک

 

·    اهتمام در جهت بهبود و اصلاح وضعیت تغذیه ای اقشار مختلف مردم و به خصوص گروه های آسیب پذیر نظیر معتادان،زنان باردار،سالمندان و...

 

·        شناسایی،بررسی و اصلاح عادات غلط و حاکم بر تغذیه ی موجود در فضای عمومی جامعه

 

·        ترسیم و طراحی علمی ساختار ها و الگوهای صحیح و جامع بر اساس استانداردهای تعریف شده جهانی

 

·        فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جهت استفاده از غذاهای بومی،سالم، سنتی و پرهیز از مصرف غذاهای ناسالم

 

·        تلاش و اهتمام در جهت تبیین سیاست های تغذیه ای صحیح از سوی مراجع تصمیم گیرنده و ذیصلاح

 

·        تحقیق و پژوهش و ارائه نتایج حاصل از آن در غالب مقاله و طرح تغذیه ای به سازمان ها،نهادها و نشریات داخلی و خارجی

 

/ 0 نظر / 28 بازدید